Политика за поверителност

ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ

Когато споделяте лични данни с нас, ние ги обработваме съгласно тази политика. Моля, прочетете внимателно информацията и ако имате някакви въпроси или нужда от информация за своите лични данни, свържете се с нас на имейл адрес: artgoalkeeepertrainingcamp.com
Настоящата политика дефинира начините за събиране, обработване и защита на личните данни на клиентите, доставчиците, контрагентите, кандидатстващите за предоставяне на услуга от Владимир Манолков (наричано за краткост „Програма“) и други лица, предоставящи личните си данни в нашата програма. Това включва лични данни, които се събират чрез нашата уебстраница (www.artgoalkeeepertrainingcamp.com), по телефона, лично, по електронна поща, чрез свързани социални медийни приложения, чрез изпращане и получаване на данни от корпоративни клиенти, доставчици, контрагенти и партньори на Програмата и чрез техническите устройства, използвани при предоставяне на нашите услуги. Тази политика разяснява също Вашите права относно личните Ви данни и как можете да упражнявате тези права.
Една от основните грижи на Владимир Манолков е сигурността на личните данни на физическите лица – наши клиенти, служители, доставчици и партньори. Предприели сме необходимите мерки, за да приведем дейността на всичките си служители в съответствие с най-добрите практики и законови изисквания за защита на информацията и нейната поверителност.
Когато събираме лични данни, следваме принципите за свеждане на обработваните данни до минимум, законосъобразност, прозрачност и сигурност. Стремим се да обработваме само лични данни, които са от съществено значение и са подходящи за целите на предмета ни на дейност.
1.Кои сме ние?

Сайтът www.artgoalkeeepertrainingcamp.com се използва за информативна дейност, имиджова дейност и предоставяне на услуги по програма в качеството си на организатор от Владимир Манолков , ЕГН 7412087262, адрес на управление: гр. София, Надежда 4, бл.460, вх.А, ет.13, email: artgoalkeepertrainingcamp@gmail.com Навсякъде, където упоменаваме „Владимир Манолков”, „ние”, „нас” или „наш”, имаме предвид Владимир Манолков. Лицето е отговорно за защита на личните данни, които споделяте с нас и е администратор на лични данни по смисъла на приложимото законодателство за защита на личните данни.
Зачитането на Вашите лични данни е от основно значение за нас. Ние гарантираме, че защитата на личните данни и сигурността са интегрирани като принципи във всичко, което правим.
Данни за контакт с Отговорник по защита на личните данни:
Име: Владимир Манолков Адрес: гр. София, Надежда 4, бл.460, вх.А, ет.13 Имейл: artgoalkeepertrainingcamp@gmail.com

1. II. Какви категории лични данни за Вас можем да получим и обработваме?

Ние вярваме, че Вие, потребителите, сте в основата на това, което правим. Интересуваме се от Вашето мнение, за да създаваме приложения и услуги, от които имате нужда.


Когато се регистрирате в сайта за участие в програмата на Владимир Манолков , данните, които можем да получим от Вас са:
име, презиме и фамилия;
имейл;
IP адрес;
телефонен номер;
и всички други данни, които потребителят доброволно въвежда, както и „бисквитки“ (cookies), съгласно нашата Политика за бисквитки (cookies).При заявка за абонамент за имейл нюзлетър Ваши лични данни, които можем да получим и обработим са:
име, презиме и фамилия;
имейл;
IP адрес и „бисквитки“ (cookies), съгласно нашата Политика за бисквитки (cookies).


При регистрация и участие в онлайн лекционни сесии Ваши лични данни и данни на регистрирани от Вас лица, които можем да получим и обработим са:
име, презиме и фамилия на участник на български език;
име, презиме и фамилия на учасник на латиница;
телефон на участник;
имейл на участник;
вход и действия в платформата за електронни срещи zoom;
ЕГН и адрес за издаване на фактура, когато решите да ни ги предоставите банкова сметка, когато извършите плащане по банков път;
данни, събирани чрез „бисквитките“ през нашата интернет страница, съгласно нашата Политика за бисквитки (cookies), и всички други данни, които Вие доброволно въвеждате при регистрацията.

Други лични данни, които ни разкривате – лични данни, съдържащи се във Ваши писма или съобщения до нас, в жалби, оплаквания или сигнали.
Лични данни на лица, свързани с корпоративни клиенти, партньори или доставчици – имена, телефон, ел. адрес и заемана в компанията позиция.
Лични данни, обработвани при посещение на интернет сайт и на Програмата
При посещение на сайт на Програмата ние събираме адреса на Вашия интернет протокол (IP – използва се за свързване на Вашето устройство с интернет); информация за вход, тип и версия на браузъра, настройка на часови зони, видове и версии на браузъра; информация за използваната операционна система и платформа; информация за Вашето посещение, включително URL, които преминават към, през и от нашия сайт. Нашите интернет страници, посочени по-горе, използват „бисквитки“ и социални приставки, за да функционират по-добре и ефективно. При посещение на сайта те събират ограничен набор от информация автоматично. За да научите повече за информацията, която се събира, както и за начините да контролирате това, прочетете Политиката ни за „бисквитки“. Лични данни, обработвани за целите на подобряване на клиентското обслужване и за реклама С цел подобряване на нашите услуги и качеството на обслужване от нашите служители, обработваме лични данни, съдържащи се във форми за обратна връзка от клиенти (вкл. на родители/настойници), клиентски анкети и допитвания, данни от оплаквания, жалби и похвали.

Когато събираме данни, обозначаваме със звездички (*) задължителните полета за попълване с информация, която ни е необходима, за да Ви дадем възможност да извършите регистриране в нашите сайтове, за да Ви дадем достъп до нашите онлайн приложения и услуги, за да Ви изпратим нашия бюлетин, ако сте посочили, че желаете да го получавате, или за да спазим някои законови изисквания (напр. за фактуриране). Ако не ни предоставите информация в поле, маркирано със звездичка, това може да се отрази на възможността да Ви предоставим нашите услуги.

Лични данни на лица, които не са участници в Програмата

В определени случаи, Владимир манолков обработва лични данни на физически лица, които не са участници в Програмата, например:
когато лицето кандидатства при Владимир Манолков за регистрации за услуги на лица под 16 години се изисква заявките да бъдат подадени от родител/настойник. Предвид наличната технология при регистрация и заявки за услуги през интернет страниците ни, лицето, което собственоръчно въвежда данните носи отговорност за тяхната достоверност.

Препоръчваме при контакт с нас да не ни изпращате повече от необходимите ни данни, посочени по-горе, включително и информация, която съдържа чувствителни лични данни (информация за расов и етнически произход, религиозни и политически убеждения, членство в профсъюзи и политически организации, сексуална ориентация и други).

1. III. С каква цел обработваме Вашите лични данни и на какви правни основания?

Обработката на лични данни от Програмата винаги е свързана с услуга или е поискана от субекта на данните към настоящия момент, или в предходен момент. Ние обработваме Вашите данни със следните цели:

За да Ви регистрираме за участие безплатно от сайта;
За да приемем Вашата заявка за участие в лекционни сесии;
За да подготвим платежни документи;
Ако сте дали съгласие, че желаете, за да Ви изпращаме безплатно нашия бюлетин. Винаги можете да промените тази настройка от Вашия профил или да се отпишете от самия бюлетин;
За да Ви издадем сертификат;
За да комуникираме чрез Вас по телефон, имейл или лично, след като Вие се свържете с нас;
За да Ви идентифицираме;

Когато е приложимо използваме бисквитки (cookies) с други лични данни, които вече сте споделили с нас, за осигуряване на правилното функциониране на уебстраниците ни и приложенията в тях, да останете логнати в профила си и след изтичане на сесията, за правилно показване на съдържанието, за създаване и запомняне на съдържание, за подобряване на сайтовете ни.
В зависимост от целта, за която се използват данните, правните основания да обработваме Ваши лични данни, може да са едно или няколко от изброените: за подготовка и изпълнение на услуга по Програмата между Владимир Манолков и Вас:

за да Ви предоставим заявената услуга на Вас или на друг потребител на сайта или за предприемане на стъпки по Ваше искане преди участие в Плограмата (например регистрация за участие, заявка за абонамент, изпращане на бюлетин);
за предоставяне, управление, изпълнение и фактуриране на заявени от клиента услуги;
при задължително обработване на данни по силата на законово задължение, включително задължения за сътрудничене с и предаване на данни на държавни органи и институции;
за защита на наш легитимен интерес, който може да бъде: да осигурим правилното функциониране на сайта, подобряване на нашите услуги (в частност нашите бизнес интереси да можем да разберем по-добре Вашите нужди и очаквания и следователно, да подобрим своите услуги); да рекламираме нашите услуги; за защита на нашите права и законни интереси при събиране на вземания, произтичащи от договорни споразумения, сключени от и между нас и субекти на данни, регресни искове, застрахователни претенции и др.;
за обработка на жалби, оплаквания, препоръки и друга комуникация с клиенти;
за осъществяване на контакт, например за отправяне на важни съобщения и уведомления;
за да Ви предоставим услуга на основание сключен Владимир Манолков и партньори договор за сътрудничество, в случаите, когато Вие сте осъществили пряк контакт и сте заявили желание за участие.


Ако ни предоставите Вашето съгласие, ние обработваме Вашите данни за маркетингови цели – да Ви изпращаме информация за нашите услуги и кампании. Можете да отмените съгласието за маркетингови цели, което сте ни предоставили по всяко време, като се свържете с нас на посочените по-горе контакти. Ако Вашето съгласие бъде оттеглено, няма да използваме данните Ви за посочените цели. Оттеглянето на съгласието не засяга законосъобразността на обработването въз основа на съгласието, преди то да бъде оттеглено.
Ако желаете да се отпишете от нашия бюлетин, то винаги можете да промените настройката за получаване във Вашия профил или да натиснете линка за отписване от самия бюлетин.
Кои са категориите получатели на Вашите лични данни?
Ние зачитаме Вашите личните данни и избори и гарантираме, че защитата на личните данни и сигурността са интегрирани във всичко, което правим. Поели сме ангажимент да защитим и пазим Вашите данни. Това включва работа единствено с доверени партньори.
Ние никога не предоставяме или продаваме Вашите данни. Ние зачитаме Вашите права и винаги се стремим да се съобразим с Вашите искания, доколкото е възможно съгласно нашите законови и оперативни отговорности.

Владимир Манолков поддържа плащания в брой, по банков път и през EasyPay.

Можем да споделяме Вашите лични данни, за да спазим своите законови задължения, за да предотвратим измама и/или да защитим своите интереси или да подобрим своите услуги. Можем също така да споделим Ваши лични данни в псевдонимизиран вид, тоест без да даваме директна идентификация.

Когато защитаваме правата и легитимните си интереси и ако използваме услугите на външни консултанти, адвокати, одитори, и др., им разкриваме онзи обем от лични данни, който е необходим, за да ни съдействат и предоставят услугите, за които сме ги наели.

Ние не предлагаме и не продаваме Вашите лични данни.
Можем да предоставяме Ваши лични данни на трети страни и в случай, че:

Имаме задължение да разкрием или споделим Ваши лични данни, с цел спазване на законово задължение, прилагане или изпълнение на нашите условия на ползване или други условия, които сте приели; за защита на правата, собствеността или безопасността на Владимир Манолков, нашите участници и партньори във връзка с договорни и легитимни интереси;

Ако сте дали своето съгласие за това; При други обстоятелства, ако имаме право да правим това по закон; Повече информация относно това с кого и в какви случаи споделяме Ваши лични данни, можете да получите след запитване на посочените по-горе контакти. Колко дълго пазим Вашите лични данни?

Ние съхраняваме Вашите лични данни само доколкото това се налага, за да отговорим на Вашите нужди, за целите, за които ги съхраняваме или съгласно нашите законови и договорни задължения. Когато вече нямаме нужда от Вашите лични данни, ги изтриваме от своята система или ги правим анонимни, така че Вие вече не може да бъдете идентифицирани по тях.
За да определим срока за задържане на Вашите лични данни прилагаме следните критерии:

Когато се регистрирате от момента на регистрацията и в случай, че нямате договорни отношения с нас /имате само генериран потребителски профил/, запазваме Вашите данни от персоналния ви профил за срок от шест месеца. След изтичане на този срок, данните ви от профила се анонимизират/псевдонимизират;.

Когато сте дали съгласието си за маркетингови цели, съхраняваме Вашите лични данни докато се отпишете, поискате да Ви отпишем или не препотвърдите съгласието си в отговор на периодични покани, които ще Ви изпращаме;

Когато имате договорни отношения с нас, данните се съхраняват съгласно българското законодателство за данъчни и счетоводни цели, както и за да можем да управляваме своите правни претенции за срок от 10 години след прекратяване на договорните ни отношения с Вас (срокът за съхранение започва да се отчита наново след прекратяване на отношенията ни за всяка следваща услуга, за която имаме договорни отношения с Вас); Когато на компютъра има cookies, ги пазим докато е необходимо за изпълнение на целите им съгласно Политиката на Владимир Манолков за употреба на „бисквитки“;

Следва да имате предвид, че по време на висящо съдебно и/или извънсъдебно производство предоставените ни и съхранявани данни могат да бъдат последващо обработвани за целите на тези производства. Какви са Вашите права?
Владимир Манолков уважава правото Ви на лична неприкосновеност. Важно е да можете да управлявате своите лични данни.

Като лице, за което се отнасят данните, имате право да получите потвърждение и/или подробна информация относно обработваните Ваши лични данни, вкл. копие на обработваните за Вас лични данни (право на достъп).

Освен това можете да възразите срещу събирането и по-нататъшната обработка на Вашите лични данни, както и да поискате същите да бъдат коригирани (актуализирани) или изтрити (когато за нас не е налице валидно правно основание да продължим да ги обработваме).

В допълнение, можете да поискате да ограничим обработката на данните Ви, ако: оспорвате верността на данните – ограничението ще се прилага за времето, необходимо за проверка на точността на данните; обработката на данните Ви е незаконна, но отказвате да ги изтрием и вместо това желаете ограничаване на обработката; вече не изискваме данните за определената цел, но все още се нуждаете от тях, за да наложите или да защитите законни искания; сте повдигнали възражение срещу обработваните от нас данни. Също така, важно е да знаете, че можете да оттеглите Вашето съгласие за обработване на лични данни по всяко време, като се свържете с нас на посочените по-горе контакти. Това свое право можете да упражните само за онези категории лични данни, които обработваме на основание Вашето съгласие (посочени са в раздел III). Можете да поискате от нас да Ви предоставим в структуриран, обичаен и машинно четим формат готови за пренос данните, които сте ни поверили за съхранение, при условие че: ние обработваме тези данни на базата на Вашето съгласие или изпълняваме договор между нас и тази обработка се извършва с помощта на автоматизирана процедура. Ако считате, че Вашите права за защита на данните са нарушени, имате право да подадете жалба до Комисия за защита на личните данни на посочената контактна информация в Раздел „Контакти“ на сайта на КЗЛД (www.cpdp.bg) и/или друг надзорен/регулаторен орган, когато смятате, че е налице нарушение във връзка с обработката на личните Ви данни от Владимир Манолков.
За да зададете въпроси във връзка с Вашите права или ако искате да упражните някое от тях, моля свържете се с нас на посочените по-горе контакти на Владимир Манолков или по ел. поща.
За да Ви идентифицираме и да сме сигурни, че предоставяме информация на Вас, както и за да защитим Вашите интереси, запитвания и заявки по телефона няма да приемаме за валидни.
Ще отговорим на всяко Ваше искане без излишно забавяне в рамките на 30 календарни дни от получаването на искането. Ако не сме в състояние да го сторим по независещи от нас причини, ще Ви уведомим своевременно, като посочим и причините за забавянето.
В случай на съмнение, можем да изискаме допълнителна информация, за да потвърдим самоличността Ви. Това се прави, за да защитим Вашите права и поверителност.
Ако поискате да упражните някое от посочените права и това искане очевидно е неоснователно или ако особено често заявявате желание да упражните свое право, може да изискваме да платите съответна такса за обработка или дори да отхвърлим искането Ви.
Информираме Ви, че за да осигурим спазването на правата Ви и да приемем исканията Ви, когато сте заявили услуга през интернет страниците ни, можем да Ви идентифицираме само въз основа на подадения при регистрация на профил/заявка за услуга електронен адрес. В случай, че имате последващи промени на ел. адрес, които сте въвели, моля да ни информирате.

Защитени ли са личните Ви данни?


Ние винаги правим най-доброто, за да защитим Вашите лични данни и след като ги получим прилагаме строги процедури и мерки за сигурност, за да предотвратим неупълномощен достъп. Данните, които събираме, се съхраняват в електронен вид, като се стремим да прилагаме всички приложими за нас добри практики за сигурност на информацията.

За осъществяването на сигурна криптирана връзка между уеб браузърите на потребителите на сайта и нашите сървъри е инсталиран SSL (Secure Sockets Layer) сертификат. SSL е протокол, разработен от Netscape, който служи за пренасяне на лични данни и документи през интернет. Данните се криптират с частен ключ, след което се предават по SSL връзка.

Web базираните информационни системи, които работят с този протокол обикновено имат URL с префикс „https:“, вместо „http:“. Това е протокол, който защитава Вашата информация, като я пренася през интернет в криптиран формат. Протоколът се грижи за това изпратената информация да остане непроменена и непрочетена от трети лица.

Във всички случаи, когато е възможно ние прилагаме псевдонимизация. Това означава обработването на лични данни по такъв начин, че личните данни не могат повече да бъдат свързвани с конкретен субект на данни, без да се използва допълнителна информация, при условие, че тя се съхранява отделно и е предмет на технически и организационни мерки с цел да се гарантира, че личните данни не са свързани с идентифицирано физическо лице или с физическо лице, което може да бъде идентифицирано.
Промени в настоящата политика

Ако направим промени в нашата Политика за защита на личните данни, ще публикуваме актуализирания текст тук и ще посочим датата на последната редакция. Ако промените са важни и съществено изменят практиките ни за защита на твоите лични данни, ще те уведомим чрез други средства, например по имейл или чрез публикуване на уведомление на нашия уеб сайт и/или страниците ни в социалните медии, преди да влязат в сила промените. Последната актуализация на тази Политика за защита на личните данни е от март 2023 г.